Thí sinh đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin cho các trường dưới đây: